UAB “Agdus”  valdo kinų restoraną JING BIN LOU,  kuriame maitinami Klaipėdos  gyventojai ir svečiai, organizuojame  banketus, furšetus,  teikiame maistą išsinešimui. Tiesioginis darbas restorane su klientais užima daug darbuotojų laiko – reikalinga užregistruoti klientų pageidavimus, sutikrinti patiekalų likučius, apskaičiuoti užsakymų kainą. Taip pat sudėtinga  sekti didesnių užsakymų poreikius  ir planuotis žaliavų tiekimus. Tuo pačiu dėl vadybininkų laiko trūkumo sunku kokybiškai atsakyti į visus klientų paklausimus, todėl dalis klientų užsakymų prarandama. Visai tai padidina veiklos vykdymo išlaidas ir apsunkina efektyvų ir sklandų klientų aptarnavimą.

 

Tuo tarpu daugelis klientų, ypač Covid 19 laikotarpiu, pageidauja,  kad būtų galimybė pateikti  užsakymus patiems per Interneto svetainę, matyti kada užsakymai suplanuoti įvykdyti bei užsakymų vykdymo eigą, registruoti gautos produkcijos neatitiktis, matyti jų šalinimo eigą.

 

Siekiant sumažinti tiesioginio kontakto susitikimų skaičių nuspręsta įsidiegti elektroninės prekybos platformą. Įmonė šio projekto įgyvendinimo metu planuoja savo veikloje įdiegti e-komercijos modelio sprendinius, kurie sudarytų sąlygas didinti veiklos efektyvumą ir pardavimo pajamas, bei sėkmingai įveikti COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Įvertinus projekto naudą buvo suteiktas finansavimas iš Europos regioninės plėtros fondo pagal 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“  kvietimą. Projektas finansuojamas kaip Europos Sąjungos atsako į COVID-19 pandemiją priemonė. 

 

DUOMENYS APIE PROJEKTĄ:
Projekto numeris: 13.1.1-LVPA-K-860-01-1546

Projekto pavadinimas: elektroninės prekybos platformos sukūrimas ir diegimas UAB “Agdus“
Priemonė – 2014–2020 metų Europos sąjungos fondų investicijų veiksmų 13 prioriteto „Veiksmų, skirtų COVID-19 pandemijos sukeltai krizei įveikti, skatinimas ir pasirengimas aplinką tausojančiam, skaitmeniniam ir tvariam ekonomikos atgaivinimui“ priemonės Nr. 13.1.1-LVPA-K-860 „E. komercijos modelis COVID-19“
Projekto veiklų įgyvendinimo trukmė: nuo 2022-03-01 iki 2023-03-01
Skirta finansavimo suma: 31 864,50 Eur

PRIVATUMO POLITIKA | © jing.lt